Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

T.G.Albinoni

3902 Adagio (housle a orchestr)

J.S.Bach

2101 Toccata a fuga d moll BWV 565 (varhany)

2102 Preludium a fuga c moll BWV 546 (varhany)

2104 Preludium a fuga c moll BWV 546 (varhany)

2105 Chorální preludium "V jednoho Boha věříme" BWV 681 (varhany)

2106 Preludium a fuga c moll BWV 549 (varhany)

2107 Chorální preludium "Otče náš" BWV 683 (varhany)

3402 Pastorale F dur BWV 590 (varhany)

3403 Concerto G dur BWV 592 - 1. věta (varhany)

3404 Concerto G dur BWV 592 - II. věta (varhany)

3406 Preludium G dur BWV 541 (varhany)

3408 Chorální preludium BWV 734 (varhany)

3409 Chorální preludium C dur BWV 659 (varhany)

3410 Toccata C dur BWV 564 - toccata (varhany)

3411 Toccata C dur BWV 564 - adagio (varhany)

3907 Air (housle a orchestr)

7110 Air (housle a varhany)

7316 Air (smuteční dechovka)

7504 Air (violoncello a varhany)

L.v. Beethoven

1612 Smyčcový kvartet F dur op. 135 - lento

1619 Marcia funebre - Ze symfonie Eroica (orchestr)

1701 Symfonie č. 5 'Osudová' - 1.věta(orchestr)

1702 Pro Elišku (klavír)

1704 Patetická sonáta c moll(klavír)

1706 Měsíční sonáta cismoll (klavír)

1709 Předehra Egmont (orchestr)

5001 Symfonie č. 7A dur - poco sostenuto(orchestr)

5002 Symfonie č. 7A dur - allegretto (orchestr)

5007 Symfonie č. 8 Fdur - tempo di menuetto(orchestr)

5601 Předehra LeonoraIII (orchestr)

J.Benda

3914 Grave (housle a orchestr)

L.Bernstein

6708 Maria (K.Gott a orchestr)

A.Bilk (interpretacena klarinet s orchestrem)

3501 Strangeron the shore (Cizinec na pobřeží)

3506 La Paloma

3509 Měsíční řeka (Mereer)

R.Binge

2401 Alžbětínská serenáda (orchestr)

G.Bizet

5818 ĽArlesienne - adagietto (orchestr)

5822 ĽArlesienne - minuetto (flétna a klavír)

V.Blodek

3211 Východ měsíce - Z opery V studni(orchestr)

L.Boccherini

3905 Menuet celebre (housle a orchestr)

A.Borodin

1611 Smyčcový kvartet D durop. 2 - nocturno

M.Bottcher

4211 Poklad na Stříbrnémjezeře - ze stejnojmenného filmu ( orchestr)

J.Brahms

5602 Houslový koncert D dur- allegro non troppo

5603 Houslový koncert D dur- adagio

M.Bruch

5501 Houslovýkoncert Č. 1g moll - předehra, allegro moderato

5502 Houslový koncert Č. 1 g moll - adagio

M.Bureš

4602 Vyznání (trubka a orchestr)

Caccini

7001 Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli a orchestr)

H.Carmichael

4222 Hvězdný prach (orchestr)

A.Celentano

1205 Závidím (zpěv N.Urbánkováa orchestr)

A.Corelli

7502 Sarabande (violoncello a varhany)

P.I.Čajkovský

2001 Klavírníkoncert b moll Č. 1 op.23- 1.větaallegro non troppo

2002 Klavírní koncert b moll Č. 1 op.23- 2. větaandantino simplice

2474 Labutí jezero - 1.obraz 2.dějství(orchestr)

3901 Andantecantabile (housle a orchestr)

5101 Symfonie č.4 fmoll op.36 - andante (orchestr)

5102 Symfonie č.4 fmoll op.36 - andantino (orchestr)

7514 Podzimní píseň op.37(violoncello a varhany)

R.Drigo

2305 Harlekýnovy miliony (klavír a orchestr)

J.L.Dusík

5605 Sonáta c moll- allegro (harfa)

5606 Sonáta c moll- andantino (harfa)

A.Dvořák

1613 Smyčcový kvartetF dur op.96 - lento

1618 Largo - ze symfonie č.9'Novosvětská' (varhany)

2202 Largo - ze symfonie č.9'Novosvětská' (orchestr)

2411 Když mne stará matka(orchestr)

7509 Když mne stará matka (violoncello a varhany)

2902 Měsíčku na nebi hlubokém - z opery'Rusalka' (zpěv G.Beňačková)

3909 Humoreska (housle a orchestr)

3911 Nocturnoop.40(housle a orchestr)

Symfonie č.7d moll:

5201 Allegromaestoso (orchestr)

5202 Poco adagio (orchestr)

5204 Finale - allegro(orchestr)

Biblicképísně (klavír, varhany, zpěv P.Mikuláš)

3101 Oblak a mrákotaje vůkol Něho

3102Skrýše máa pavéza má

3103Slyš, ó Bože,slyš modlitbu mou

3104 Hospodinje můj pastýř

3105 Bože! Bože! Píseň novou

3106 Slyš, ó Bože, volání mé

3107 Při řekách babylonských

3108 Popatřiš na mne

3109 Pozdvihujiočí svých

3110 ZpívejteHospodinu píseň novou

A.Dvořák

Requiem (zpěvlatinsky M.Hajossiová,V.Soukupová. J.Kundlák. P.MikuIáš)

1901 Requiemaeternam

1902 Graduale

1903 Dies irae

1904 Tuba mirum

1905 Quid sum miser

1906 Recordare, Jesu pie

1907 Confutatis maledictis

1908 Lacrimosa

G.Fauré

4010 Ave Maria(zpěvlatinsky Z. Kloubová,varhany)

Zd.Fibich

3202 Poem (orchestr)

7303 Poem (smuteční dechovka)

C.Franck

4012 Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

R.Friml

1608 Indiánská píseň lásky(orchestr)

G.Gershwin

2409 Rapsodie v modrém(orchestr)

A.Glenn

6714 Cesta rájem (zpěvK.Gott)

E.Gold

2420 Exodus (orchestr)

Ch.Gounod

4014 Ave Maria (zpěvitalsky Z. Kloubová, varhany)

7003 Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli, orchestr)

7104 Ave Maria (housle a varhany)

7503 Ave Maria (violoncello a varhany)

Ed.Grieg

2408 Solvejžina píseň (orchestr)

F.X.Gruber

1429 Tichá noc, svatánoc (zpěv česky S.Jeřábková, varhany)

7014 Tichá noc, svatá noc (zpěv anglicky A. Bocelli,orchestr)

7117 Tichánoc, svatá noc (housle, varhany)

G.F.Händel

3707 Largo (panova flétna)

3912 Largo (housle a orchestr)

7108 Largo (housle a klavír)

7501 Largo (violoncello a varhany)

A.Hartauer

1428 Na krásné Šumavě (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

K.Hašler

1508 Ta naše písnička česká (zpěv P.Heidinger, dechovka)

2310 Ta naše písnička česká (klavír)

4404 Na Císařské loucestojí řada topolů (zpěv V. Preiss, orchestr)

4409Měsíc se IIbal něžně s Vltavou(zpěv V. Preiss, orchestr)

4422 Vltavo, Vltavo, voděnkohluboká (zpěv V. Preiss, orchestr)

J.Haydn

3913 Andante cantabile (housle a orchestr)

4901 Houslovýkoncert C dur- allegro moderato

4902 Houslový koncert C dur- adagio

4903 Houslový koncert C dur- finale

4904 Houslový koncert G dur- allegro moderato

4905 Houslový koncert G dur- adagio

4906 Houslový koncert G dur- allegro

4907 Houslový koncert B dur- allegro con giusto

4908 Houslový koncert B dur- adagio

4909 Houslový koncert B dur- tempo di menuetto

T.Hořínek

6910 Udělej mi křížek,maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Ch.Chaplin

2419 Světla ramp (orchestr)

L.Cherubini

4007 Ave Maria (zpěv latinskyZ. Kloubová, varhany)

F.Chopin

1803 Klavírníkoncert č.2 fmoll - larghetto

1805 Nocturno č.2 Esdur (klavír)

1808 Etuda č.3 E dur (klavír)

1811 Preludium č.15 Desdur (klavír)

1812 Scherzo č.2 bmoll (klavír)

1813 Klavírnísonáta č.2 bmoll - 'Smuteční“

7106 Vyznání lásky(housle a klavír)

M.Jarre

2702 Krásnéje žít (orchestr)

A.Jelen

1403 Zasvifmi tyslunkozlaté (zpěv S.Jeřábková, varhany)

1605 Zasvifmi ty slunkozlaté(lesnírohy)

Kacerovský

6007 Už troubějí(zpěvS.Černá, J.Oplt, dechovka)

F.Korda

6906 Až ztichnou bíléskály (zpěvskupinaWestmení)

L.Kusik

4606 Čas pronás (trubkaa orchestr)

J.Lennon

3704 Something (panovaflétna)

3706 Yesterday (panovaflétna)

4317 Yesterday (zpěvBeatles)

3712 Letit be (panova flétna)

R.Leoncavallo

4003 Ave Maria(zpěvlatinsky Z. Kloubová, varhany)

P.Lincke

2302 Byljednoujeden král (klavír a orchestr)

F.Liszt

5302 Orfeus - symfonická báseň (orchestr)

J.Malásek (klavírníinterpretace)

Romantický klavír

4502 Měsíční řeka / H.Mancini

4503 Lásko / J. Wykrent

4504 Balada pro Adélku / Senneville, Toussant

4505 Oh, baby, baby / B.Ondráček

4513 Pojd se mnou, lásko má/ B.Ondráček

4517 Valčík na rozloučenou/ skotská lidová

Nostalgický klavír

2301 Rozkoš lásky / J.P.Martini

2302 Byl jednou jedenkrál / P.Lincke

2303 Serenáda / E.Toselli

2305 Harlekýnovy miliony/ R.Drigo

2308 Narcis / E.Nevin

2310 Ta naše písnička česká / K.Hašler

2311 Barcarolla / J.Offenbach

B.Marcello

3904 Adagio (housle a orchestr)

J.P.Martini

2301 Rozkoš lásky (klavír a orchestr)

P.Mascagni

7002 Santa Maria(zpěv latinsky A. Bocelli)

7315 Cavalleria rusticana - intermezzo(smuteční dechovka)

J.Massenet

5408 Meditace z operyThais (housle a klavír)

F.Mendelssohn- Bartholdy

3908 Píseň beze slov (houslea orchestr)

7513 Píseň beze slov (violoncello a varhany)

5504 Houslovýkoncert e moll - allegromolto appassionato

5505 Houslový koncerte moll - andante

Mereer

3509 Měsíční řeka (klarinet a orchestr)

A.V.Michna

7116 Chtíc aby spal (housle)

7301 Žehnání se světem(smuteční dechovka)

7314 Andělské přátelství(smuteční dechovka)

E.Morricone

4203 Harmonika- z filmuTenkrátna Zápodě (orchestr)

7412 Onceupon a time inthe West - Tenkrát na Zápodě (hoboj)

W.A.Mozart

2502 Koncert Es dur pro lesníroh a orchestr – K.417 (andante)

2505 Koncert Es dur pro lesní roh a orchestr- K.447 (romance)

2510 Koncert Es dur prolesníroh a orchestr- K.495(romance)

2601 DivertimentoD dur- KV 136 - allegro(orchestr)

2602 Divertimento B dur - KV 137- andante (orchestr)

2603 Divertimento F dur - KV 138- allegro (orchestr)

3301 Malá noční hudba - allegro (orchestr)

3302 Malá noční hudba - romance - andante (orchestr)

3306 Koncert pro klarinet A dur- adagio

3309 Koncert pro housle G dur- adagio

3910 Ave Verum (housle a orchestr)

7008 Ave Verum (zpěv latinsky A.Bocelli)

7313 Ave Verum(smuteční dechovka)

5702 Serenáda č.7D dur 'Hoffnerova'- andante (houslea orchestr)

5708 Serenáda č.7D dur 'Hoffnerova' -adogio (houslea orchestr)

5709 Divertimento č.6 C dur - thema, andante (flétna a trubka)

5712 Divertimento č.6 C dur - andante(flétna a trubka)

7311 Largo (smuteční dechovka)

7506 Ukolébavka: Hajejmúj princia spi(violoncello a varhany)

Requiem(zpěv latinskyY.Kenny, J.Walker, W.Kendal. D.Wilson-Johnson)

3001 Introitus

3002 Kyrie

3003 Dies irae

3005 Rex tremendae

3008 Lacrimosa

3010 Hostias

3011 Sanctus

3013 Agnus Dei

3014 Lux aeterna

O.Nedbal

3205 Valse triste (orchestr)

J.Nedvěd

6801 Kamarád (zpěv skupinaBrontosauři)

E.Nevin

2308 Narcis (klavír a orchestr)

Niedermeyer

7011 PietaSignore(zpěvitalsky A. Bocelli)

J.Offenbach

2311 Barcarolla(orchestr)

B.Ondráček

4505 Oh baby, baby(klavír a orchestr)

4513 Pojď se mnou,lásko má (klavír a orchestr)

B.Owens

1114 Až přijdeten den (zpěv M.Tučný)

J.Pecelius

7317 Lovecká (mysliveckéHalali)

V.Popelka

2410 Vyznání (housle a orchestr)

E.Prkno

6907 Ascalona (zpěv skupinaRackové)

A.G.Rubinstein

3906 Melodie op.3 (housle a orchestr)

Z.Rytíř

1105 Tam u nebeskýchbran (zpěv M.Tučný)

C.Saint-Saens

4008 Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová,varhany)

5814 Labuť (orchestr)

7572 Labuť (violoncello a varhany)

F.Schubert

1607 Ave Maria (housle a klavír)

4002 Ave Maria (zpěv německyZ. Kloubová, varhany)

7004 Ave Maria (zpěv italsky A. Bocelli,orchestr)

7114 AveMaria (housle, varhany)

7505 Ave Maria (violoncello a varhany)

7013 Mille cherubini in coro (zpěv italsky A. Bocelli)

2701 Zastaveníčko (orchestr)

R.Schumann

3602 Snění (klavír)

7109 Snění(housle)

7516 Snění(violoncello a varhany)

7507 Večerní píseň (violoncelloa varhany)

7510 Adagio z koncertua moll(violoncelloa varhany)

J.Sibelius

4808 Valse triste (orchestr)

P.Simon

3705 Most přes rozbouřenévody (panova flétna)

V.Skoupý

6901 Vlajka vzhůru letí(zpěv skupina Westmeni)

B.Smetana

5905 Vltava (orchestr)

5904 Z českýchluhů a hájů (orchestr)

7508 Vzpomínka op.4 (violoncello a varhany)

Sonneville

4504 Balada pro Adélku(klavír)

P.Spálený

1012 Až mě andělé zavolají k sobě (zpěv P. Spálený)

J.Suk

3209 Píseň lásky (orchestr)

7101 Houslové sólo z pohádky('Radúz a Mahulena)

Školka

6008 Cikán černý (zpěv B.Tůmová,J.Oplt, dechovka)

6012 V pošumavskémkraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

D.Tiomkin

4208 Buď pořád se mnou - z filmu V pravépoledne (orchestr)

E.Tosselli

2303 Serenáda (orchestr)

J.Uhlíř

6601 Holubídům (zpěv J.Schellinger)

K.Vacek

1419 Loučím ses vámi mojivěrní kamarádi (zpěv)

S.Jeřábková, Z.Šulc)

1512 Nikdyse nevrátí pohádkamládí (dechovka - zpěv M.Svobodová, P.Heidinger)

D.Vačkář

4115 Vzpomínka na Zbiroh (housle a orchestr)

Vangelis

7204 Dobytí ráje (orchestr)

7205 Monastery of la Rabida(zpěv - krátce sbor)

7211 West across the ocean(orchestr)

F.M.Veraccini

2413 Largo (housle a orchestr)

G.Verdi

4806 Nabucco - Sbor židovskýchotroků (zpěv italsky, sbor)

4005 Ave Maria (zpěv Italsky Z.Kloubová,varhany)

7007 Ingemlsco (zpěv latlnsky A. Bocelli,orchestr)

L.Vinci

5608 Sonáta č.1 proflétnu a klavír - adagio

5610 Sonáta č. 1 proflétnu a klavír - largo

A.Vivaldi

1302 Čtvero ročních období - Jaro - Iargo (orchestr)

1308 Čtvero ročních období - Podzim - adagio molto (orchestr)

1311 čtvero ročních období - Zima -Iargo (housle, orchestr)

Voborský

6005 Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová,J.Oplt,dechovka)

R.Wagner

5304 Siegfried - Idyla(orchestr)

A.L.Webber

2406 Vzpomínka (housle a orchestr)

J.Wykrent

4503 Lásko (klavír a orchestr)

Znamínko

6009 Mámy, vy naše české mámy (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

J.L.Zvonař

1401 Čechykrásné, Čechy mé (zpěvS.Jeřábková, varhany)

1606 Čechykrásné, Čechy mé (lesnírohy)

Českénárodní a lidové písně

1402 Zeleníhájové (zpěv S.Jeřábková,varhany)

1404 Zahučalyhory (zpěv S.Jeřábková,varhany)

1408 Loučení, loučení(zpěv S.Jeřábková,varhany)

1409 Ó řebíčkuzahradnický (zpěv S.Jeřábková,varhany)

1410 Achsynku, synku (zpěvS.Jeřábková, varhany)

1412 Lásko,Bože, lásko (zpěvS.Jeřábková, varhany)

1413 Rodnébrázdy (zpěvS.Jeřábková, varhany)

1414 Už mi koně vyvádějí (zpěv S.Jeřábková, varhany)

1417 Bylanoc krásná, májová(zpěv S.Jeřábková,Z.Šulc,varhany)

1419 Loučímse s vámi moji věrníkamarádi (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varh.)

1422 Akátybílé,žaluji vám (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

1423 Podtou naší starou lípou (zpěv S.Jeřábková,Z.Šulc,varhany)

1424 Tatíčkustarýnáš (zpěvS.Jeřábková, varhany)

1425 Do lesíčkana čekanou(zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

1426 Ustudánky seděla(zpěv S.Jeřábková, varhany)

1427 Můjotec rybářembyl (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varhany)

2703 Hájku, háječku(varhany)

4710 Koupímjá si koně vraný (zpěv J.Zoch,dechovka)

6001 Malýhošik černovlasý (zpěv B.Tůmová,J.Oplt,dechovka)

6005 Chaloupkypod horami (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

6007 Už troubějí (zpěv S.Černá,J.Oplt, dechovka)

6008 Cikán černý (zpěv B.Tůmová,J.Oplt,dechovka)

6013 Spadllístek z javora(zpěv S. Černá,J.Oplt,dechovka)

6704 Široký,hluboký,ty vltavský tůně (zpěv V.Příkazská, dechovka)

Jihočeskéa šumavské písně

1405 Vesničkomá pod Šumavou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varhany)

1415 Už se tenTálínský rybník nahání (zpěv S.Jeřábková, varhany)

1428 Nakrásné Šumavě vesnička(zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varhany)

6012 V pošumavskémkraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

6101 Když jsem já šeltou Putimskou branou (zpěv J.Bárta,orchestr)

6104 Široký,hluboký, tyvltavský tůně (zpěv V.Příkazská, orchestr)

Písničky o maminkách

1406 Maminko,mámo, šelbych rád(zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varhany)

1418 Nejsmutnějšíloučení je s mámou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc,varhany)

6009 Mámy, vynaše české mámy (zpěv S.Černá,J.Oplt, dechovka)

6910 Udělejmi křížek,maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Moravské písně

1416 Moravo, Moravo, Moravěnko milá(zpěvS.Jeřábková, varhany)

2704 Moravakrásnázem (zpěv, dechovka)

4603 Rožnovskéhodiny(trubka a orchestr)

6207 Za tú horú, za vysokú(zpěv K.Nešporová, J.Černý,J.Beran,orchestr)

6212 Teče voda, teče(zpěv V.Příkazská, orchestr)

6214 Když sem šel z Hradišťa(zpěv J.Černý, orchestr)

6216 Konopa, konopa(zpěv Z. Hovorková,B.Šebetovská, orchestr)

6217 V širém polistudánečka (zpěv J.Severinová,orchestr)

6303 Až pojeduorat (zpěv J.Černý, orchestr)

6305 Polečko zorané (zpěvF.Fatěna,orchestr)

6306 Zasvítil měsícnad huménko(zpěvJ.Severlnová,orchestr)

6313 Smutný večer (zpěv L.Kasková,M.Prajková,orchestr)

6316 Beztebjá, cérečko(zpěv J.Černý,orchestr)

6404 Dybychjá byl selským synkem (zpěv J.Černý, orchestr)

6407 Seděl sokolna topole (zpěv J.Černý,orchestr)

6411 Padá,padá rosenka (zpěv J.Černý, orchestr)

6415 Od starejBřeclavi (zpěv J.Černý, orchestr)

6421 Dobrů noc, má milá(zpěv J.Černý, orchestr)

Trampské písně

2805 Odešel kamarád (zpěv)

4708 My pluli dál a dál(zpěv J.Zoch,dechovka)

6805 Pampelišky / Děvčez Montany(zpěv J.Kníže, J.Veřtat)

6801 Kamarád (zpěv skupinaBrontosauři)

6817 Montgomery - Jižníeskadrona (zpěv skupina Hluchá ucha)

6901 Vlajkavzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

6906 Bílé skály (zpěvskupina Westmeni)

6907 Ascalona (zpěv skupinaRackové)

Panova flétna

3701 J.Last:Osamělý pastýř

3702 G.Sutherland: Sailing

3703 A.North/H.Zaret:Unchained melody

3704 J.Lennon:Something

3705 P.Simon: Mostpřes rozbouřené vody

3706 J.Lennon: Yesterday

3707 Händel/arr. J.Frazy:Largo

3708 T.Pace: Maybe

3709 Pace/Ghinazzi/Barabani: Forse

3710 Anderson/Ulvaeus: I have a dream

3711 H.Rosenstein:Un jour ď Ete

3712 J.Lennon: Letit be

3713 E.Mergency/H.Hilver: Angelique

3714 T.Tenille: Do thatto me onemore time

Různé

1205 Závidím (zpěv N.Urbánková)

1420 Blíž k Tobě, Božemůj (zpěv S.Jeřábková- varhany)

7309 Blíž k Tobě, Božemůj (smuteční dechovka)

1421 Důvěruj se v Pána(zpěv S.Jeřábkovó- varhany)

1601 Vyzvánění zvonů

2402 Aloha oe - tichomořská(orchestr)

2405 Valčik na rozloučenou(orchestr)

4517 Valčík na rozloučenou (klavír a orchestr)

2412 Modrý sarafán - ruskálidová (orchestr)

2705 Večerka (trubka a sbor)

3506 La Paloma (klarinet a orchestr)

3810 Stavěli tesaři zednlkůmlešení (dechovka)

3816 Cestička k Mayerovce - hornická(dechovka)

4203 Harmonika - z filmuTenkrát na Západě (orchestr)

4607 Poslední růže - irská lidová (trubka a orchestr)

6501 Slyšíš jak zvoní (zpěv J.Ducháčková, dechovka)

6515 Hőrst du die Glocken(zpěv německy J.Ducháčková, dechovka)

6708 Maria (zpěv K.Gott,orchestr)

6714 Cesta rájem (zpěv K.Gott,orchestr)

7308 Loučení s domovem(smuteční dechovka)

7312 Úkol dokonán (smutečnídechovka)

7317 Myslivecké halali

7412 Tenkrát na Západě (orchestr)

5901 Kdedomov můj - hymna ČR (orchestr)

7901 Conte pariro(A.Bocelli)

7902 Time to say goodbye(A.Bocelli)

7904 Titanic (C.Dion)

7905 Čekej tiše (E.Olmerová)

7906 Matka (E.Olmerová)

7907 Až tose mnou sekne (J.Nohavica)

7908 Ave Maria (L.Bílá)

7909 Tenkrát na Západě (V.Špinarová)

7506 Hajej můj princi a spi

E.Urbanová

7602 Ave Maria

7606 Caruso

7607 Granada

Operní předehry

8001 Figarovasvatba (W.A.Mozart)

8002 Don Giovanni(W.A.Mozart)

8003 Kouzelná flétna (W.A.Mozart)

8004 Oberon (K.M.vonWeber)

8005 Lohengrin (R.Wagner)

8006 Carmen (G.Bizet)

8007 Chovanština (M.P.Mussorgskij)

8008 Ruslan a Ludmila (M.Glinka)

8009 LazebníkSevilský (G.Rossini)

8010 Vilém Tell (G.Rossini)

K.Gott a E.Urbanová

8101 Sváteksvátků

8102 Z lásky růže cítím

8103 Roztomilý slavíček

8104 Zlásky jdu k vám

8105 Sváteční čas

8106 Pastýři vstávej

8107 Ukolébavka

8108 Ave Maria

8109 Chtíc aby spal

8110 Moudré smíření

8112 Dny zázraku a přání

8113 Bílé Vánoce

8115 Tichá noc

L.Bílá

7601 Jsimůj pán

7603 Somewhere

7605 Ave Maria

7608 Recordare

7609 Pie jeju

7610 II Mare calmo Della Sera

L. Armstrong

7701Mame

7702 When the saints go marchineln

7703 Ain´t Misgehanin

7704 Cabaret

7705 A kissto build a dream on

7706 Blueberry HiII

7707 Hello Dolly

7708 St. Louisblues

7709 Thoť s mydesire

7710 Mack the knife

7711 Back O' Town blues

7712 Big Butter and Eggman

7713 Black and blue

7714 C´Est si bon

7715 St. James inFirmary

7716 Someday You'lI be sorry

7717 Sweetheartson parade