Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator


Smuteční
hudba

Krematorium obřadní síně Motol

Veškeré podrobnosti týkající se výběru a pořadí skladeb včetně požadavku na skladbu vlastní, nebo neuvedenou v této nabídce je možno domluvit před obřadem s obřadníkem přímo v obřadní síni.

T. G. Albioni – Adagio
J. S. Bach
Toccata a fuga d moll BWV 565
Preludium a fuga c moll BWV 546
Pre1udium a fuga e moll BWV 548
Chorale prelude "Věříme v Boha"
Preludium a fuga c moll BWV 549
Chorale prelude "Vater unser"
Pastorale F dur BWV 590
Concerfo G dur ( I. věta)
Concerfo G dur ( II. věta - Grave )
Preludium G dur BWV 541
Choral prelude BWV 734
Choral prelude C dur BWV 659
Toccata C dur BWV 564 - toccata
- adagio
Air
Air (housle)
J. Benda – Grave
L. v. Beethoven
Symfonie č. 5 "Osudová"
Pro Elišku
Marcia funebre (ze symfonie "Eroica")
Předehry:
Leonore III
Egmont
Symfonie č. 7 A dur
Poco sostenuto. Vivace
Allegretto
Symfonie č. 8 F dur
Tempo di Menuetto
Smyčcový kvartet F dur op. 135 - lento
Patetická sonáta c moll
Měsíční sonáta cis moll
L. Bernstein – Maria (zpěv K. Gott)
R. Binge – Alžbětínská serenáda
G. Bizet
L'Arlesienne
Prelude
Minuetto
Adagietto
Intermezzo
Minuetto
V. Blodek – Východ měsíce (z opery „V studni“)
L. Boccherini – Menuet celebre
J. Brahms
Houslový koncert D dur
- allegro non troppo
- adagio

M. Bruch
Koncert č. 1 g moll pro housle a orchestr
Předehra, Allegro moderato (attacca)
Adagio
M. Bureš – Vyznání P. I. Čajkovskij

Klavírní koncert b moll Č. 1 op. 23
- 1. věta allegro non troppo
- 2. věta andantino simplice
Labutí jezero (1. obraz - 2. dějství)
Andante Cantabile
Symfonie č. 4 f moll op. 36
- andante
- andantino
J. L. Dusík
Sonáta c moll - allegro
5606 - andantino
A. Dvořák
Měsíčku na nebi hlubokém (z opery "Rusalka") - zpěv
Largo (ze symfonie č. 9 "Novosvětská")
Když mne stará matka
Humoreska
Nocturno Op. 40
Smyčcový kvartet F dur op. 96 -lento
Biblické písně (zpěv P. Mikuláš):
Oblak a mrákota je vůkol Něho
Skrýše má a pavéza má
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
Hospodin jest můj pastýř
Bože! Bože! Píseň novou
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylónských
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Pozdvihuji očí svých
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Symfonie Č. 7 d moll
A1legro maestoso
Poco adagio
Finale. A1legro
Requiem (zpěv latinsky):
Requiem aeternam
Graduale
Dies iraev Tuba mirium
Quid sum miser
Recordare, Jesu pie
Confutatis maledictis
Lacrimosa
G. Fauré - Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
Zd. Fibich - Poem
C. Franck – Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
R. Friml – Indiánská píseň lásky
G. Gershwin – Rapsodie v modrém
E. Gold - Exodus
Ch. Gounod
Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
Ave Maria (zpěv latinsky A. Bocelli)
Ave Maria (housle a varhany)
Ed. Grieg – Solvejžina píseň
F. X. Gruber
Tichá noc, svatá noc (zpěv česky)
Tichá noc, svatá noc (zpěv anglicky)
Tichá noc, svatá noc (housle) G. F. Handel
Largo (Panova flétna)
Largo
Largo (housle)
A. Hartauer - Na krásné Šumavě (S. Jeřábková, Z. Šulc)
K. Hašler
Ta naše písnička česká ( zpěv P. Heidinger)
Ta naše písnička česká (klavír)
Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká (V. Preiss)
Na Císařské louce stojí řada topolů (V. Preiss)
Měsíc se líbal něžně s Vltavou (V. Preiss)
J. Haydn
Andante cantabile
Koncert C dur pro housle a orchestr
allegro moderato
adagio
finale
Koncert G dur pro housle a orchestr
allegro moderato
adagio
allegro
Koncert B dur pro housle a orchestr
allegro con guisto
adagio
tempo di menuetto
T. Hořínek
Udělej mi křížek, maminko
(zpěv skupina Jeseteři)
Ch. Chaplin – Světla ramp
L. Cherubini – Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
F. Chopin
Vyznání lásky
Klavírní koncert Č. 2 f moll- larghetto
Nocturno Č. 2 Es dur
Etuda Č. 3 E dur
Preludium Č. 15 Des dur
Scherzo Č. 2 b moll
Klavírní sonáta Č. 2 b moll - "Smuteční"
A. Jelen
Zasviť mi ty slunko zlaté (S. Jeřábková)
Zasviť mi ty slunko zlaté (lesní rohy)
M. Jarre – Krásné je žít
Kacerovský - Už troubějí (zpěv S. Černá, J. Oplt)
L. Kusik - Čas pro nás
F. Korda - Až ztichnou bílé skály (zpěv skupina Westmani)
J. Lennon – Yesterday (zpěv Beatles)
R. Leoncavallo – Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
P. Lincke – Byl jednou jeden král
F. Liszt – Orfeus (Symfonická báseň)
J. Malásek
romantický klavír
Měsíční řeka / H. Mancini
Lásko / J. Wykrent
Balada pro Adélku / Senneville, Toussant
Oh, baby, baby / B. Ondráček
Pojď se mnou, lásko má / B. Ondráček
Valčík na rozloučenou / skotská lidová
nostalgický klavír
Rozkoš lásky / J. P. Martini
Byl jednou jeden král /P. Lincke
Serenáda / E. Toselli
Harlekýnovy miliony / R. Drigo
Narcis / E. Nevin
Ta naše písnička česká / K. Hašler
Barcarolla / J. Offenbach
B. Marcello – Adagio
P. Mascagni
Cavalleria rusticana - intermezzo
Santa Maria (zpěv latinsky A. Bocelli)
J. P. Martini – Rozkoš lásky
J. Massenet – Meditace z opery Thais
F. Mendelssohn - Bartholdy
Píseň beze slov
Koncert e moll pro housle a orchestr
allegro molto appassionato
andante
W. A. Mozart
Hajej můj princi a spi (zpěv K. Gott)
Divertimento D dur KV 136 - allegro
Divertimento B dur KV 137 - andante
Divertimento F dur KV 138 - allegro
Koncerty pro lesní roh a orchestr
Koncert Es dur K. 417 /andante/
Koncert Es dur K. 447 /romance/
Koncert Es dur K. 495 /romance/
Requiem (zpěv latinsky)
Introitus
Kyrie
Dies irae
Rex tremendae
Lacrimosa
Hostias
Sanctus
Agnus Dei
Lux aeterna
Malá noční hudba allegro
romance - andante
Serenáda Č. 7 D dur "Haffnerova"
andante
adagio
Divertimento č. 6 C dur
thema, andante
andante
Koncert pro klarinet A dur - adagio
Koncert pro housle G dur - adagio
Ave Verum
Ave Verum (zpěv latinsky A. Bocelli)
O. Nedbal – Valse triste
J. Nedvěd – Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)
E. Nevin - Narcis
V. Popelka - Vyznání
J. Offenbach - Barcarolla
B. Ondráček
Oh baby, baby
Pojď se mnou, lásko má
Niedermeyer – Pieta Signore (zpěv italsky A. Bocelli)
B. Owens – Až příjde ten den (zpěv M. Tučný)
E. Prkno – Ascalona (zpěv skupina Rackové)
Mereer – Měsíční řeka (klarinet)
A.V. Michna – Chtíc, aby spal (housle)
E. Morricone
Harmonika (z filmu Tenkrát na Západě)
Once upon a time in the West (Tenkrát na Západě)
A. G. Rubinstein – Melodie Op. 3
C. Saint-Saens
Ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová)
Labuť
Z. Rytíř – Tam u nebeských bran (zpěv M. Tučný)
F. Schuberf
Zastaveníčko
Ave Maria (housle a klavír)
Ave Maria - zpěv (německy)
Ave Maria - zpěv (italsky)
Mille cherubini in coro - zpěv (italsky)
R. Schumann
Snění (klavír)
Snění (housle)
J. Sibelius – Valse triste
V. Skoupý – Vlajka vzhůru letí (skupina Westmani)
B. Smetana
Vltava
Z českých luhů a hájů
J. Suk
Píseň lásky
Houslové sólo z pohádky "Radůz a Mahulena"
Sonneville – Balada pro Adélku
Vangelis
Dobytí ráje - Monastery of la Rabida
Dobytí ráje - West across the ocean
G. Verdi
Ave Maria - zpěv (italsky)
Nabucco - Sbor židovských otroků - zpěv
Ingemisco - zpěv (latinsky A. Bocelli)
L. Vinci
Sonáta č. 1 pro flétnu a klavír
adagio
largo
A. Vivaldi
Čtvero ročních období - Jaro
Čtvero ročních období - Podzim
Čtvero ročních období – Zima
R. Wagner – Siegfried – Idyla
A. L. Webber – Vzpomínka
J. L. Zvonař
Čechy krásné, Čechy mé (zpěv S. Jeřábková)
Čechy krásné, Čechy mé (lesní rohy)
P. Spálený – Až mě andělé zavolají k sobě
Školka
Cikán černý (zpěv B. Tůmová, J. Oplt)
V pošumavském kraji (zpěv S. Černá, J. Oplt)
D. Tiomkin – Buď pořád se mnou (z filmu V pravé poledne)
E. Tosseli – Serenáda
J. Uhlíř – Holubí dům (zpěv J. Schelinger)
K. Vacek
Loučím se s vámi, moji věrní kamarádi (zpěv)
Nikdy se nevrátí pohádka mládí (dechovka)
D. Vačkář – Vzpomínka na Zbiroh
F. M. Veraccini – Largo
Voborský - Chaloupky pod horami (zpěv)
J. Wykrent – Lásko
Znamínko - Mámy, vy naše české mámy (zpěv)
Národní a lidové písně
Loučím se s vámi moji věrní kamarádi (zpěv)
Ach synku, synku (zpěv)
Hájku, háječku (varhany)
Už mi koně vyvádějí (zpěv)
Lásko, Bože, lásko (zpěv)
Zelený hájové (zpěv)
Ó řebíčku zahradnický (zpěv)
U studánky seděla (zpěv - valčík)
Koupím já si koně vraný (zpěv)
Malý hošík černovlasý (zpěv)
Chaloupky pod horami (zpěv)
Už troubějí (zpěv)
Cikán černý (zpěv)
Můj otec rybářem byl (zpěv)
Spadl lístek z javora (zpěv)
Široký, hluboký ty vltavský tůně (zpěv)
Zahučaly hory (zpěv)
Loučení, loučení (zpěv)
Rodné brázdy (zpěv)
Byla noc krásná májová (zpěv)
Akáty bílé, žaluji vám (zpěv)
Pod tou naší starou lípou (zpěv)
Tatíčku starý náš (zpěv)
Do lesíčka na čekanou (zpěv)
Moravské písně - zpěv
Rožnovské hodiny
Za tú horu, za vysokú
Teče voda, teče
Sedlácké z Horňácka
Když sem šel z Hradišťa
Konopa, konopa
V širém poli studánečka
Až pojedu orat
Polečko zorané
Zasvítil měsíc nad huménko
Smutný večer
Bez tebjá, cérečko
Dybych já byl selským synkem
Seděl sokol na javori
Padá, padá rosenka
Od starej Břec1avi
Dobru noc, má milá
Moravo, Moravo, Moravěnko milá
Morava krásná zem
Trampské písně – zpěv
Vlajka vzhůru letí
Ascalona
Odešel kamarád
Bílé skály
Pampelišky / Děvče z Montany
My pluli dál a dál
Kamarád
Montgomery
Písničky o maminkách – zpěv
Nejsmutnější loučení je s mámou
Maminko, mámo, šel bych rád
Mámy, vy naše české mámy
Udělej mi křížek, maminko
Jihočeské a šumavské písně - zpěv
Už se ten Talinský rybník nahání
Když jsem já šel tou Putimskou branou
Vesničko má pod Šumavou
Na krásné Šumavě vesnička je malá
V pošumavském kraji
Široký, hluboký, ty vltavský tůně
Různé
Závidím (zpěv N. Urbánková)
Poslední růže (irská lidová)
Aloha oe (tichomořská)
Valčík na rozloučenou (skotská)
Valčík na rozloučenou (klavír)
Slyšíš, jak zvoní (zpěv)
Blíž k tobě, Bože můj (zpěv)
Důvěřuj se v Pána (zpěv)
Vyzvánění zvonů
Modrý sarafán (ruská lidová)
Hajej můj princi a spi
Večerka
La Paloma
Stavěli tesaři zedníkům lešení
Cestička k Mayerovce (hornická)
Horst du die Glocken
Maria
Cesta rájem
Kde domov můj (hymna ČR)